Høyspentkablene skal graves ned

Når våren kommer det strekningen mellom Melås og Likroken som skal fullføres.  Høyspentkablene skal i bakken, og det skal også byttes ut en god del av lavspentnettet.

Les mer

Sikker strømforsyning til Haugmotun

En 1250 kVA trafostasjon på hele 4 tonn skal sørge for sikker strømforsyning til både det nye og det gamle Haugmotun.  Ja faktisk også til en del bygg i det nærliggende området.

Les mer

Snart får du ny automatisk strømmåler! - fordeler for både deg og samfunnet

Innen 1. januar 2019 er det pålagt etter forskrift fra Norges vassdrags- og energidirektorat, at alle strømkunder i Norge skal ha fått ny automatisk strømmåler, på fagspråket også kalt Avanserte Måle- og Styringssystemer (AMS). Dette er den største moderniseringen av strømnettet på over 100 år.

Les mer