Nettleie

Du betaler nettleie for å være tilknyttet strømnettet, samt for å få levert strømmen fra produksjonsstedet og hjem til deg.

Nettleien går til å dekke kostnadene ved en stabil og sikker strømforsyning. Den skal dekke de kostnadene som nettselskapet har ved å bygge, drive og vedlikeholde linjer, kabler og transformatorstasjoner. Dette koster flere millioner kroner årlig. I tillegg er Notodden Energi pålagt oppgaver knyttet opp mot tilsyn av elektriske installasjoner (DLE) og måling.
Kostnadene til dette dekkes også av nettleien.

En stor del av nettleien er offentlige avgifter. I tillegg til nettleien betaler du merverdiavgift, avgift til Energifondet og forbruksavgift til Staten.

Notodden Energi AS fastsetter nettleien du betaler, men myndighetene ved Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har fastsatt en grense for selskapets inntekter over en femårsperiode. NVE gjennomgår Notodden Energi (NE) sine regnskaper årlig, og fastsetter hvor stor inntekt NE kan ha. Denne inntektsrammen fastsettes slik at den skal dekke kostnadene samt gi en rimelig avkastning til eierne, dersom selskapet drives effektivt.

For å fastsette nettleien lages det en beregning over antatt strømforbruk for perioden. Nettleien kundene betaler bestemmes ved at inntektsrammen fordeles på antall kunder (fastleddet) og det totale, antatte forbruket (energileddet).

Dersom forbruket endres, vil også forutsetningene for beregningene endres. En økning i forbruket vil føre til større transportvolum, og således lavere priser. Omvendt vil lavere forbruk føre til høyere nettleie.

Notodden Energi AS fastsetter nettleien du betaler, men myndighetene ved Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har fastsatt en grense for selskapets inntekter over en femårsperiode.
NVE gjennomgår Notodden Energi (NE) sine regnskaper årlig, og fastsetter hvor stor inntekt NE kan ha. Denne inntektsrammen fastsettes slik at den skal dekke kostnadene samt gi en rimelig avkastning til eierne, dersom selskapet drives effektivt.

For å fastsette nettleien lages det en beregning over antatt strømforbruk for perioden. Nettleien kundene betaler bestemmes ved at inntektsrammen fordeles på antall kunder (fastleddet) og det totale, antatte forbruket (energileddet).

Dersom forbruket endres, vil også forutsetningene for beregningene endres. En økning i forbruket vil føre til større transportvolum, og således lavere priser. Omvendt vil lavere forbruk føre til høyere nettleie.

Du finner en oversikt over våre nettleiepriser her: Nettleiepriser

For kunder av Notodden Energi Nett AS gjelder følgende avtaler:
Standard avtale for nettleie
Vilkår for tilknytning
Personvernerklæring

undefined